GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 21. Června 2018

Daňový režim náhrad a benefitů u bezplatného výkonu funkce

Sdílet článek:

Generální finanční ředitelství v rámci koordinačního výboru s Komorou daňových poradců vyjádřilo souhlasné stanovisko se závěrem konstatujícím, že i v případě, kdy fyzická osoba vykonává funkci člena orgánu právnické osoby bezplatně (tzn. bez odměny), uplatní se u příjmů uvedených v § 6 odst. 7 zákona o daních z příjmů (ZDP) vyloučení ze zdanění a u příjmů uvedených v § 6 odst. 9 ZDP osvobození od daně. 

Fyzická osoba vykonávající například funkci jednatele tak nemusí za tuto činnost pobírat odměnu, a přesto má jako zaměstnanec nárok v souvislosti s výkonem této funkce na vynětí příjmů, které nejsou předmětem daně z příjmů podle § 6 odst. 7 ZDP (např. náhrady cestovních výdajů) a na osvobození příjmů podle § 6 odst. 9 ZDP (většina standardních zaměstnaneckých benefitů jako jsou použití vzdělávacích a rekreačních zařízení, stravování, příspěvky na penzijní či životní pojištění apod.). 

Zde doplňujeme, že nárok na tyto náhrady či benefity by měl být upraven smlouvou o výkonu funkce schválenou valnou hromadou společnosti, jelikož členu statutárního orgánu na ně neplyne automaticky nárok například z ustanovení zákoníku práce jako u běžného zaměstnance. 

Šárka Veselá