GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 26. Března 2016

Daňové přiznání k DPFO za rok 2015 – změny, na které se zaměřit

Sdílet článek:

Pomalu ale jistě se blíží termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016. Při sestavování daňového přiznání je potřeba vzít v potaz řadu změn platných od roku 2015, které se právě zdanění fyzických osob týkají. V tomto článku se budeme věnovat těm nejvýznamnějším, které se dotknou nejvíce poplatníků.

Za změnu, která se dotkne asi největšího počtu poplatníků, se dá zcela jistě považovat zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě, resp. další děti. Zvýhodnění na druhé dítě je od 1. 1. 2015 navýšeno o 200 Kč měsíčně a na třetí a všechny další děti o 300 Kč měsíčně. Celkem tedy může poplatník za rok 2015 uplatnit daňové zvýhodnění v případě druhého dítěte až do výše 15 804 Kč, na všechny další děti dokonce až 17 004 Kč.

K mírnému zvýšení došlo také u další slevy na dani, která se týká vyživovaného dítěte. Jedná se o slevu za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku, tzv. „školkovné“. Tuto slevu může uplatnit poplatník, s nímž žije ve společné domácnosti vyživované dítě, které bylo umístěno v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona. Typicky se může jednat o státní, firemní nebo soukromou školku, soukromé jesle nebo dětské centrum. V loňském roce, kdy byla tato sleva poprvé zavedena, šlo uplatnit skutečně vynaložené výdaje (vyjma stravného a kroužků) až do výše 8 500 Kč,  za rok 2015 však je možné uplatnit slevu až 9 200 Kč za každé vyživované dítě.

Pro rok 2015 došlo k významné změně také v oblasti výdajových paušálů. U příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a u příjmů z živnostenského podnikání řemeslného, u kterých je nadále stanoven výdajový paušál ve výši 80 %, a u příjmů ze živnostenského podnikání jiného než řemeslného, u kterých je nadále stanoven výdajový paušál ve výši 60 %, došlo ke sjednocení s ostatními výdajovými paušály v tom smyslu, že výše příjmů, u kterých lze uplatnit plnou procentní výši výdajů, je stanovena na maximálně 2 000 000 Kč. Podnikatelé využívající paušály (s výjimkou přivýdělků) si nadále nemohou z daní odečítat daňové zvýhodnění na dítě a slevu na manželku.

Změna se dotkla také zdanění příjmů autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky. Tento příjem tvoří samostatný základ daně pro daň vybíranou srážkou daně. Pro tento účel je nyní hranice stanovena na 10 000 Kč. Takový příjem se již v daňovém přiznání neuvádí.

Novinkou je dále zpřísnění podmínek pro daňové zvýhodnění životního pojištění. Částka, kterou lze od základu daně v daňovém přiznání odečíst zůstává stejná (max. 12 tis. Kč), mění se však podmínky, kdy lze takto zaplacenou částku odečíst. Novou podmínkou je, aby uzavřená smlouva neumožňovala mimořádné výběry.

U pracujících důchodců došlo k znovuzavedení základní slevy na poplatníka přímo do zákona o daních z příjmů. Na druhou stranu se obnovila aplikace ustanovení, podle kterého se zdaňuje pravidelně vyplácený důchod na straně důchodce, který má součet příjmů ze závislé činnosti a dílčích základů daně ze samostatné činnosti a pronájmu nad limit 840.000 Kč.

Pozor by si měli dát lidé, kteří mají zpřístupněnou (aktivní) datovou schránku. Na ně se totiž vztahuje nová povinnost podávat všechna daňová přiznání (i další povinná oznámení daňové správě) elektronicky. Oproti předchozímu roku už neplatí žádná výjimka, je tedy nutné dodržet přímo formát určený daňovou správou.

Počínaje příjmy za rok 2015 musí lidé nově oznamovat finančnímu úřadu i příjmy, které jsou osvobozeny od daně, pokud přesáhnou pět milionů korun. 

Praktický příklad

Pan Novák podniká jako OSVČ. Za rok 2015 dosáhl zisku (příjmy – výdaje) 840 000 Kč. S bývalou manželkou, se kterou se v roce 2012 rozvedl, má celkem 4 děti. Jedno z nich žije s jeho bývalou ženou, další tři ve věku 3, 5 a 12 let žijí ve společné domácnosti s panem Novákem. Dvě nejmladší děti chodí do soukromé školky, kde pan Novák za každé dítě platí 10 500 Kč, nejstarší dítě chodí na základní školu. Pan Novák si dále za rok 2015 zaplatil příspěvky na penzijní připojištění celkem 42 000 Kč a na soukromé životní pojištění ve výši 18 000 Kč a aktualizoval smlouvu tak, aby splňoval podmínky pro slevu na dani i pro rok 2015.

ŘEŠENÍ

(840 000 – (12 000 + 12 000))*0,15 = 122 400 Kč

122 400 – (24 840 + 46 212 + 18 400) = 32 948 Kč

 

Základ daně

840 000 Kč

Životní pojištění

12 000 Kč (§15 odst. 6 ZDP)

Penzijní připojištění

12 000 Kč (§15 odst. 5 ZDP)

Daň z příjmů fyzických osob

122 400 Kč ((840 000 – 24 000)*0,15)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Sleva na děti

46 212 Kč (13 404 + 15 804 + 17 004)

Sleva za umístění dítěte

18 400 Kč (9 200 + 9 200)

Daňová povinnost

32 948 Kč

 

Slevu na čtvrté dítě pan Novák uplatnit nemůže, jelikož žije ve společné domácnosti s jeho matkou. Za jedno dítě ve školce sice platí 10 500 Kč, avšak tuto slevu lze uplatnit maximálně do výše 9 200 Kč. U životního pojištění a penzijního připojištění pan Novák uplatňuje maximální výši, tedy 12 000 Kč v obou případech.