GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Pavla Kabelková | 22. Září 2020

Daň z nabytí nemovitých věcí zrušena

Sdílet článek:

S cílem povzbudit trh s nemovitými věcmi negativně ovlivněný koronavirovou krizí a podpořit dostupnost vlastního bydlení byl na schůzi Poslanecké sněmovny ČR dne 15. září 2020 schválen návrh zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí v upraveném znění dle pozměňovacích návrhů Senátu. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí má zpětné účinky. Dle přechodných ustanovení budou dani z nabytí nemovitých věcí podrobeny už jen ty úplatné převody, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula před 31. březnem 2020. Jakmile lhůta pro podání daňového přiznání uplyne od 31. března 2020, nevzniká daňová povinnost k dani z nabytí nemovitých věcí. To znamená, že daň z nabytí nemovitých věcí se již nebude vztahovat na nabytí nemovité věci v případech, kdy k provedení vkladu do katastru nemovitostí dojde/došlo od prosince 2019. Pokud poplatník daň z nabytí nemovitých věcí již zaplatil, ačkoliv konkrétní převod nemovitosti již dani z nabytí nemovitých věcí nepodléhá, může podat žádost o vrácení vratitelného přeplatku.

Původní návrh schválený Poslaneckou sněmovnou znemožňoval v důsledku zrušení daně z nabytí nemovitých věcí uplatnit odpočty úroků ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru od základu daně z příjmů fyzických osob. Na základě pozměňovacích návrhů Senátu schválila nakonec Poslanecká sněmovna zákon ve znění, které odpočet úroků umožňuje. Nicméně se snížila nejvyšší možná částka odpočtu úroků ze současných 300 tis. Kč na 150 tis. Kč. Dle přechodných ustanovení se na úvěry přijaté poplatníkem na zajištění bytové potřeby před 1. lednem 2021 bude vztahovat stávající vyšší limit pro uplatnění odpočtu úroků.

Současně v rámci této novely dochází k prodloužení časového testu pro osvobození příjmu z prodeje nemovitých věcí dle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP, tedy nemovitých věcí neurčených pro vlastní bydlení, ze stávajících pěti let na deset let, a to s účinností od 1.1.2021.

Prezident ČR podepsal zákon dne 18.9.2020, následovat tedy bude již jen formální vyhlášení ve Sbírce zákonů.