GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 12. Září 2017

Daň z nabytí nemovitých věcí - cena sjednaná bez DPH

Sdílet článek:

Finanční správa reaguje na rozsudek Nejvyšší správního soudu, který rozhodl, že v případě, kdy je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí převodce, nelze do základu daně zahrnout DPH. Při stanovení ceny sjednané tedy bude nově finanční správa akceptovat cenu sjednanou bez DPH. Tento postup se bude týkat případů v období od 1.1.2014 do 31.10.2016  a bude aplikován pouze na případy, kdy ještě nebyla vyměřena daň nebo probíhá odvolací řízení. V již ukončených řízeních mohou poplatníci podat dodatečné daňové přiznání, a to nejpozději tři roky ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání daňového přiznání (pokud nebyla prodloužena). Tento postup se netýká případů, kdy je poplatníkem nabyvatel.