GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 4. Prosince 2017

Daň z nabytí nemovitých věcí – cena sjednaná bez DPH

Sdílet článek:

Jak jsme Vás již na podzim informovali, Finanční správa do základu daně z nabytí nemovitých věcí akceptuje sjednanou cenu bez DPH v případě, kdy byl poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí převodce (prodávající). Nově bude Finanční správa akceptovat u daně z nabytí nemovitých věcí cenu sjednanou bez DPH i u poplatníka nabyvatele (kupujícího).

Poplatník (plátce DPH) může podat dodatečné daňové přiznání a zažádat o vrácení vzniklého přeplatku na dani v případě, kdy došlo k nabytí nemovité věci po 1. 1. 2014, daňové řízení již bylo ukončeno (správcem daně došlo k vyměření daně ze základu daně včetně DPH) a doposud neuplynula lhůta pro stanovení daně.

V případě neukončeného daňového řízení (nebyla ještě správcem daně vyměřena daň, nebo probíhá odvolací řízení) správce daně vyměří poplatníkovi daň podle postupu uvedeného výše. V případě vzniklého přeplatku si poplatník může požádat o vrácení.