GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Jana Shumakova | 6. Února 2020

BREXIT - přechodné období

Sdílet článek:

Dnem 31. ledna 2020 vystupuje Spojené Království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Velká Británie“) z Evropské unie. V rámci procesu vystoupení byla schválena Dohoda o vystoupení, která, mimo jiné, zakotvuje tzv. Přechodné období do 31. prosince 2020, během kterého Velká Británie dočasně zůstává v jednotném trhu a budou se na ni nadále vztahovat právní předpisy Evropské Unie.
V souvislosti s Přechodným obdobím vydalo aktuálně Generální finanční ředitelství informaci, která potvrzuje platnost unijních pravidel v tomto období i pro oblast daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Předmětnou informaci naleznete na odkazu ZDE.

Jak výslovně uvádí výše zmíněná informace GFŘ, z pohledu uplatňování DPH nedochází po dobu Přechodného období k žádným změnám, včetně např. možnosti vracení daně, pravidel pro přeshraniční dodání zboží, třístranných obchodů, zasílání zboží či režimu jednoho správního místa (MOSS). Veškeré transakce ve vztahu k Velké Británii rovněž budou vykazovány v DPH přiznání, kontrolním hlášení i souhrnném hlášení tak, jako doposud, dle běžných pravidel ve vztahu k obchodování s jinými členskými státy EU.


Rovněž v případě zdaňování daní z příjmů budou po dobu přechodného období zachovány stávající postupy.


Co se týče úpravy v oblasti zdanění v období po skončení Přechodného období, situace není v současné době ještě známa. V průběhu Přechodného období budou Evropská unie a Velká Británie jednat o dalších podmínkách nastavení vzájemných vztahů. O schválení takových podmínek, popřípadě o prodloužení Přechodného období, Vás budeme samozřejmě informovat.