GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 9. Června 2020

Antivirus C – odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění

Sdílet článek:

Vláda dne 25. 5. 2020 schválila návrh MPSV na další finanční pomoc  firmám - tzv. režim C programu Antivirus. Jedná se o odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců s cílem zmírnit ekonomické dopady epidemie Covid – 19.

Oproti předchozím režimům Antivirus režim A a Antivirus režim B je proces administrativně velmi snadný. Zaměstnavatelé nemusí podávat žádnou žádost. V měsíčním přehledu Správě sociálního pojištění pouze oznámí snížení vyměřovacího základu a zaplatí snížené pojistné. Celkově se jedná o částku 24,8 % z celkového měsíčního úhrnu příjmů zaměstnanců za měsíce 6/2020, 7/2020 a 8/2020.

Podmínky, které musí být zaměstnavatelem splněny pro poskytnutí této podpory:

  1. Zaměstnavatel zaměstnává nejvýše 50 osob v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění (počet zaměstnanců se zjišťuje k poslednímu dni měsíce 3/2020)

  2. Zaměstnavatel v uvedeném období nepropustí více než 10 % zaměstnanců a udrží 90 % objemu mezd jako v 3/2020 (podmínky se budou posuzovat za každý měsíc zvlášť)

○ Počet zaměstnanců v pracovním poměru k poslednímu dni měsíce, za který se uplatňuje sleva není nižší o více než 10 % v porovnání s 3/2020,
○ Objem mezd (souhn vyměřovacích základů) pro odvod pojistného za konkrétní měsíc, za který se uplatňuje sleva, nebude nižší o více než 10 % v porovnání s 3/2020.

Předpokladem pro poskytnutí této podpory je zároveň i včasné zaplacení pojistného za zaměstnance a nečerpání podpory z programu Antivirus v režimu B (překážky na straně zaměstnavatele).