GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Veronika Odrobinová | Jan Nešpor | 10. Října 2023

AI zřejmě nezastavíme, tak proč ji radši nevyužít?

Sdílet článek:

Koncem června tohoto roku Ministerstvo průmyslu a obchodu ohlásilo záměr aktualizovat Národní strategii umělé inteligence (Artificial intelligence neboli AI). Součástí tohoto ohlášení bylo i zahájení veřejné konzultace k tomuto tématu, díky čemuž má nyní veřejnost možnost, jak do podoby strategie a vůbec využívání AI v České republice promluvit.

AI je dnes již všudypřítomným nástrojem, se kterým se při každodenním životě setkáte v bance, v dopravě, ve zdravotnictví nebo při obyčejném surfování na internetu. Konkrétní důsledky, jakou AI bude mít na nejen výše uvedené činnosti, ale na fungování světa jako takového, jsou zatím neznámé. I možná z tohoto důvodu AI jako taková vzbuzuje u veřejnosti někdy pozitivní a někdy i zcela negativní vášně.

Pro řadu lidí je AI nástrojem, který dokáže transformovat ekonomiku, ulehčí jim čas a ve výsledku i peníze. Naopak u druhé skupiny vzbuzuje AI ty nejčernější obavy o vzpouře strojů proti lidem, připomínající dystopickou budoucnost znázorněnou ve filmech jako je Matrix nebo Terminátor.

Debata o AI neuniká však ani zraku regulátorů jak na úrovni EU, tak i mezinárodní. V roce 2019 představila komise Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 5 klíčových principů, které při využívání AI dodržovat a současně 5 doporučení pro členské státy OECD, jak zajistit, aby se maximálně využil potenciál AI a zároveň se minimalizovala rizika s ní spojená.

V této zprávě mimo jiné OECD předložilo dnes již obecně uznávanou definici AI, a sice jako: „systém založený na mechanickém fungování, který na základě cílů zadaných člověkem produkuje predikce, doporučení nebo rozhodnutí, která ovlivňují reálné nebo virtuální prostředí. AI systém je navržen tak, aby fungoval s různými úrovněmi autonomie. Umělá inteligence navíc prostřednictvím stroje vykonává lidské kognitivní funkce“.

OECD jako výše zmíněné principy vymezuje podporu inkluzivního začleňování a udržitelného vývoje AI pro blahobyt společnosti v oblasti ekonomického růstu, boje proti diskriminaci nebo ochrany životního prostředí. Druhým principem je zajištění používání AI založené na lidských hodnotách, včetně spravedlnosti, respektu k právnímu státu, lidským právům a demokratickým hodnotám. OECD dále vymezuje jako třetí a čtvrtý princip jednak transparentnost, vysvětlitelnost a pochopitelnost procesů a závěrů, které AI vykonává, společně se zajištěním možnosti tyto závěry rozporovat a také zajištění robustního a hrozbám odolného systému, který nebude možné napadnout ani zneužít. Poslední princip pak přenáší odpovědnost za „provoz AI“ na tzv. AI aktéry (subjekty, které AI zavádějí, případně kontrolují), a to jak za škodu, tak i za porušení výše uvedených principů způsobené AI.

Na základě těchto principů OECD doporučuje jednotlivým státům podporovat vývoj a výzkum AI, zajišťovat digitální, politické a společenské prostředí, ve kterém může AI fungovat, a to včetně zajištění důvěry společnosti. Dále rozvíjet lidské schopnosti rozumět, pracovat a využívat AI a podporovat sociologické dialogy a ekonomické přípravy na transformaci společnosti v důsledku AI. Konečně OECD též vyzdvihuje nutnost mezinárodní spolupráce za účelem zajištění důvěryhodné a bezpečné AI v každodenním světě.

Dokument, který OECD zveřejnila obsahuje a pojmenovává úskalí, která mohou vzbuzovat dojem, že se není čeho bát, jako takový ale určitě není samospásný. Pro zajištění bezpečné a důvěryhodné AI bude určitě potřeba udělat mnohem víc než předložit oficiální doporučení. Toto doporučení však minimálně otevírá dialog o příležitostech a hrozbách, které AI přináší, může pomoci regulátorům nastavovat rámec, jak AI správně využívat, a při troše štěstí bude jedním faktorů, který pomůže kýženého cíle nakonec dosáhnout. To vše ale ukáže až čas.

Závěrem lze dodat, že jak se lidově říká - „pokrok nezastavíš“. U AI to platí dvojnásob. Domnívám se tak, že v následujících letech bude důležitější, než se věnovat otázce „jak se AI zbavit nebo jak ji zastavit?“, spíše jak AI bezpečně využívat k tomu, abychom se jako společnost nepřestávali rozvíjet a posouvali se zase o krok dál, do velkého neznáma.

Na závěr jsme se zeptali samotné AI, zda může převzít kontrolu nad světem. Její odpověď najdete v přiloženém obrázku.

AIkontrola.jpeg