GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 1. Dubna 2013

7 % solidární zvýšení daně

Sdílet článek:

Již tři měsíce platí v zákoně o daních z příjmů 7 % solidární zvýšení daně a stále není jasno nad jeho konkrétní aplikací v praxi v některých případech.

Dle dikce zákona se solidární zvýšení daně týká pouze příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (§ 6 zákona o daních z příjmů) a příjmů z podnikání a jiné samostatné činnosti (§ 7 zákona o daních z příjmů), pokud součet těchto příjmů překročí 48 násobek průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení (v roce 2013 jde o částku 1 242 432 Kč).

V současné době se objevují odlišné názory na způsob aplikace 7 % solidárního zvýšení daně zejména u poplatníků s mezinárodním aspektem své činnosti. Například vznikají otázky:

  • zdali český daňový rezident s příjmy ze zaměstnání vykonávaného v ČR pro českého zaměstnavatele a v SR pro slovenského zaměstnavatele má aplikovat solidární zvýšení daně i na slovenský příjem?
  • zdali český daňový rezident, který má příjmy pouze ze zaměstnání v SR, má aplikovat solidární zvýšení daně na tento slovenský příjem?
  • zdali si slovenský daňový rezident, který má mimo jiné příjmy ze zaměstnání vykonávaného v ČR, může solidární zvýšení daně započíst vůči své slovenské daně, pokud aplikuje zápočet?

Prozatím se toto ustanovení může v praxi aplikovat nanejvýše u příjmů ze závislé činnost, konkrétně pří výpočtu záloh na daň z příjmů fyzických osob. Situace však musí být jasná do lhůty pro podání daňového přiznání za rok 2013.

Požadujete podrobnější informace, neváhejte se na nás obrátit.