Radim Gill

Partner, Naviga

Radim Gill je manažer a konzultant s 38letou praxí v oblastech řízení společností a mezinárodních projektových týmů, strategického poradenství, rozvojového programování a projektování, analýze a hodnocení programů a projektů. V Naviga Advisory and Evaluation, která je členem skupiny Grant Thornton Czech Republic, odpovídá za evaluace.

V poradenství v minulosti působil zejména v rámci veřejného investování v oblasti municipální a environmentální infrastruktury. Má mezinárodní zkušenosti ze zemí EU (Holandsko, Rakousko, Slovensko), z Evropy mimo EU (Gruzie, Ukrajina, Srbsko, Moldavsko) i ze zemí rozvojového světa (Libanon, Zambie, Kambodža, Etiopie). Více než 20 let působil v nadnárodní konzultačně-inženýrské skupině Haskoning DHV.

Absolvoval technické (VUT Brno) a ekonomické (VŠE Praha) vzdělání a specializační studia v oblasti corporate executive management a programového managementu v Holandsku (RVB Maastricht, TIAS NIMBAS Tilburg). Hovoří anglicky a rusky.

Služby a odvětví, ve kterých působím