GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Alice Šrámková | 10. Února 2017

Specifika účtování transakcí v e-shopu

Sdílet článek:

Ačkoli se na první pohled může zdát, že účtování o prodeji zboží prostřednictvím e-shopu se výrazně neliší od prodeje zboží v kamenných maloobchodních prodejnách, opak je pravdou. Vykazování tržeb v e-shopu má svá specifika, která si ne každý internetový obchod uvědomuje.

Pro prodej a doručení zboží nabízí e-shopy tři hlavní způsoby předání – osobní odběr na pobočce, doručení na dobírku (ať prostřednictvím České pošty či přepravní společnosti) či doručení na základě úhrady předem.  A právě kombinace úhrady a způsobu doručení je rozhodující pro okamžik vykázání tržby. 

V případě osobního odběru na pobočce s platbou při převzetí bude tržba, daň z přidané hodnoty a související úbytek zboží vykázán v okamžiku převzetí zboží zákazníkem.

Pokud zákazník zaplatí za zboží předem (platební kartou či bankovním převodem), vzniká dodavateli povinnost z přijaté úhrady odvést daň z přidané hodnoty.  Po úhradě si zákazník vyzvedne zboží osobně nebo mu je odesláno přepravní společností.  Tržba se vykazuje podle ČÚS 001 – Účty a zásady účtování na účtech v okamžiku splnění dodávky, což je okamžik převzetí zboží zákazníkem, a to i v případě dodání zboží prostřednictvím přepravní společnosti, protože zákazník v těchto případech nepřebírá riziko za ztrátu či poškození zboží při přepravě.  Ve stejném okamžiku jako je okamžik vykázání tržby by mělo dojít i k odúčtování zboží ze skladových zásob.  Evidenčně po dobu přepravy doporučujeme evidovat takové zboží jako zboží na cestě.

V případě dodání zboží na dobírku je tržba obdobně jako ve výše uvedeném případě vykázána v okamžiku převzetí zboží zákazníkem, nikoli v okamžiku odeslání zboží.  Nejen že v okamžiku odeslání nevzniká tržba, ale nemůžeme ani účtovat o pohledávce, zákazník nám v momentě předání zboží přepravní společnosti nic nedluží, takovou pohledávku bychom nemohli ani vymáhat ani postoupit.  K vyskladnění zboží dojde opět ve stejném okamžiku jako k vykázání tržby.

Dalším specifikem e-shopu je povinnost refundovat nákupy nespokojeným zákazníkům ve lhůtě 14 dnů od prodeje zboží.  Na takové případy by měly účetní jednotky k datu účetní závěrky tvořit účetní rezervu, a to proto, že prodejem zboží vzniká účetní jednotce závazek, podobně jako u záručních oprav.  Rezerva by měla být oceněna ve výši očekávaných refundací nespokojeným zákazníkům.  V okamžiku skutečné refundace bude následně vystaven dobropis a rozpuštěna rezerva.   Z tohoto pohledu lze e-shopům, které mají účetní období shodné s kalendářním rokem a začátkem ledna z důvodu nevhodných vánočních dárků očekávají výrazně větší objem refundací než po zbytek roku, doporučit posunutí data účetní závěrky do období s nižším objemem tržeb a tedy i vratek.  Důvodem je nižší daňová zátěž daně z příjmů právnických osob.  Na konci prosince totiž dojde ke zdanění veškerých transakcí a vystavené dobropisy snižují tržby a tedy i základ daně až v nadcházejícím zdaňovacím období.

V případě zájmu o konzultaci k výše uvedenému tématu nás prosím kontaktujte.

Autorka: Alice Šrámková
Revidovala: Klára Honzíková