GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Klára Honzíková | 12. Září 2012

Plánované změny v oblasti auditu

Sdílet článek:

Evropská komise pracuje již od roku 2006 na nové legislativní úpravě auditu. Na konci roku 2011 byl vydán návrh směrnice, který prezentuje plánované změny. V článku se zaměříme na nejvýznamnější změny, které v případě schválení směrnice nastanou.

Důvodem ke změnám, které Evropská komise plánuje, jsou nedostatky v systému auditu, které ukázala finanční krize a to zejména s ohledem na nezávislost auditorů a vysokou koncentrovanost auditorského trhu.

Mezi hlavní změny, které jsou obsaženy v návrhu směrnice, patří:

Povinná rotace auditora: Auditovaná společnost bude mít povinnost vyměnit auditora nejpozději po 6 letech. V případě, že společnost bude auditovaná více auditory společně, prodlouží se lhůta pro výměnu auditora na 9 let.

Povinnost pořádání výběrového řízení: Subjekty veřejného zájmu budou mít za povinnost vybírat nového auditora v transparentním výběrovém řízení, otevřeném alespoň pro jednu auditorskou společnost mimo „Velkou čtyřku“.

Související auditorské služby: Auditorské společnosti budou oprávněny poskytovat související auditorské služby, které jsou taxativně vyjmenovány v návrhu směrnice (např. audit nebo prověrka mezitímní účetní závěrky), pouze do limitu 10% z celkové odměny přijaté od auditované společnosti veřejného zájmu.

Neauditorské služby: Auditorské společnosti již nebudou oprávněny poskytovat svým klientům neauditorské služby. Velké auditorské společnosti budou mít navíc za povinnost oddělit auditorskou činnost od jiných svých činností, aby se minimalizovalo riziko konfliktu zájmů. Toto se týká auditorských společností, které generují více než jednu třetinu svých auditorských tržeb od společností veřejného zájmu či společností, jejichž tržní ohodnocení přesahuje 1 mld. EUR, a které patří do sítě, jejíž členové generují v Evropské unii auditorské tržby více než 1,5 mld. EUR v součtu.

Návrh směrnice dává členským státům možnost určit minimální počet statutárních auditorů nebo auditorských společností, které bude mít za určitých okolností společnost veřejného zájmu povinnost jmenovat, a stanovit podmínky, kterými se budou řídit vztahy mezi jmenovanými statutárními auditory nebo auditorskými společnostmi.

Otázkou je, v jaké podobě budou navrhované změny nakonec přijaty. Návrh směrnice je nyní předmětem připomínek, diskuzí a posléze schvalování. Tento proces by měl být ukončen do konce roku 2013. Následně bude docházet k implementaci směrnice do národních úprav. O vývoji navržených změn Vás budeme informovat v některém z příštích čísel.

Ing. Jan Vácha
Jan.vacha@fucik.cz