GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 7. Března 2015

Otazník nad termínem zavedení on-line evidence tržeb

Sdílet článek:

 Ministerstvo financí plánuje od 1. ledna 2016 zavést elektronickou evidenci tržeb pro podnikatele, prostřednictvím níž by měl stát on-line přehled o tržbách asi 600 tisíc obchodníků. Pro tuto zakázku povolil Národní bezpečnostní úřad výjimku, a to s ohledem na citlivost zpracovávaných dat, takže je možné, že nebude vypsána veřejná soutěž a zakázku dostane některý dodavatel přímo, což by urychlilo celý proces zavedení této evidence. Hodnota zakázky se předběžně odhaduje na 250 milionů korun. Ministerstvo financí si tímto krokem slibuje snížení daňových úniků.

 Se zavedením elektronické evidence tržeb jsou spojeny určité náklady. Jde zejména o několikatisícovou pořizovací cenu zařízení včetně tiskárny, které bude umožňovat on-line připojení k portálu finanční správy. K tomu navíc budou hradit podnikatelé ještě měsíční poplatek za připojení pohybující se v řádech několika stovek korun. 

 V současné chvíli je zákon v meziresortním připomínkovém řízení. V následujících měsících pak bude MF ČR do zákona zapracovávat připomínky ostatních ministerstev, zaměstnavatelských odborů a svazů. Až poté bude moci jít zákon do vlády a Poslanecké sněmovny ke schválení. Jednou ze změn, která bude do zákona zapracována a kterou navrhuje MF ČR, je snížení DPH v pohostinství a hotelnictví. V tomto odvětví dlouhodobě existuje nesoulad v DPH, kdy podniky nakupují suroviny za sníženou sazbu DPH, ale hotové pokrmy prodávají za vyšší sazbu.

 Co ohrožuje plánovaný termín 1. ledna 2016 je především technické řešení elektronické evidence. Zatím nikdo neví, jak přesně bude fungovat a tudíž ani výrobci softwaru nemají dostatek času pro vývoj potřebného programového vybavení.  Dále není zcela jasné, pro koho bude platit výjimka z evidence tržeb, co přesně bude na papírových účtenkách uvedeno, jak se bude ověřovat připojení obchodníků při přenosu účtenek do systémů státní správy, jaké technické nároky budou kladeny na zařízení každého obchodníka, aby se mohl připojit apod. 

 Odborníci z oblasti IT se shodují na tom, že s ohledem na výše uvedené problémy a poměrně krátký časový horizont, je reálné zavést elektronickou evidenci tržeb nejdříve od 1. 1. 2017.