GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 16. Dubna 2016

Novela zákona o auditorech

Sdílet článek:

Poslanecká sněmovna bude na své 44. schůzi, která začala 12. dubna 2016, schvalovat v prvním čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o auditorech. Novela je reakcí na novou směrnici 2014/56/EU, týkající se povinných auditů ročních a konsolidovaných účetních závěrek, která vstoupila v platnost v červnu 2014. Současně s ní vstoupilo v platnost i nařízení 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. K úpravám dochází zejména u auditu subjektů veřejného zájmu (kótované společnosti, banky, pojišťovny apod.). Mezi hlavní změny patří omezení poskytování jiných služeb auditovanému subjektu veřejného zájmu, zvýšení vlivu výboru pro audit a dozorčí rady při výběru auditora, rozšíření obsahu auditorské zprávy a povinná rotace auditora. Členské státy EU musí změny zapracovat do svých národních legislativ do 17. června 2016, kdy obě nové normy nabudou účinnosti. O dalším vývoji Vás budeme informovat.