Karel Nejtek

Associate Partner, Legal

Karel Nejtek je advokátem, který se ve své praxi zaměřuje zejména na právo obchodních společností, obecné smluvní právo, bankovní a finanční právo, fúze a akvizice a nemovitostní právo. Karel je partnerem advokátní kanceláře GT Legal od 1. ledna 2020. Předtím působil v advokacii více než 15 let, a to jednak jako samostatný advokát a dále jako advokát v několika advokátních kancelářích. Karel absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky, italsky a rusky.

Služby a odvětví, ve kterých působím