GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 13. Června 2016

Změny u malých elektráren

Sdílet článek:

S účinností od května tohoto roku dochází ke změně způsobu zdanění příjmů fyzických osob z provozu malých elektráren. Dosud provozovatelé malých, zpravidla fotovoltaických, elektráren byly považováni za osoby samostatně výdělečně činné, protože provozovali činnost na základě licence udělované ERÚ. Případné příjmy tak byly zdaňovány jako příjmy ze samostatné činnosti a tyto osoby musely jako podnikatelé odvádět i pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Díky změně energetického zákona od ledna 2016 však provozovatelé malých výroben elektřiny s výkonem do 10-ti kW vyrábějící energii pro vlastní potřebu nemusí licenci od ERÚ mít. Již za zdaňovací období roku 2016 tak provozovatelé malých elektráren budou moci své příjmy z nich zdaňovat jako ostatní příjmy. Sice si nebudou moci uplatňovat oproti příjmům výdaje (a to např. včetně odpisů), ale výhodou je možnost osvobození příjmů nepřesahujících 30 tis. Kč a také skutečnost, že jim odpadnou povinnosti spojené s odvodem pojistného. Na zdravotní pojišťovnu a ČSSZ musí poslat oznámení o ukončení samostatně výdělečné činnosti. Pro rok 2016 si budou moci poplatníci režim zvolit, od příštího roku budou moci uplatnit jen nový postup.