GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 3. Listopadu 2016

Zákon o prokazování původu majetku

Sdílet článek:

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku byl začátkem října vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 321/2016 Sb. Zákon je účinný od 1. prosince 2016. Jak už jsme dříve informovali, hlavním cílem tohoto zákona je úprava stávajících mechanismů v rámci daně z příjmů, a to tak, aby bylo možné odhalit nepřiznané nebo utajené příjmy poplatníků a následně je zdanit. Hranice rozdílu mezi nárůstem jmění poplatníka, jeho spotřebou nebo jiným vydáním a příjmy tvrzenými v daňovém přiznání je stanovena na 5 mil. Kč. V případě překročení této hranice je poplatník vyzván správcem daně k prokázání, zda byl jeho majetek financován ze zdrojů, které byly řádně zdaněny nebo zdanění nepodléhají. Pokud tuto skutečnost neprokáže, vznikne mu tak povinnost uhradit penále a daň mu bude vyměřena podle pomůcek při uplatnění sazby daně z příjmů.