GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 2. Února 2019

Rekordní pokuta týkající se GPDR

Sdílet článek:

Dne 21.1.2019 udělil francouzský úřad pro ochranu osobních údajů (Commission national de l´informatique et des libertés – „CNIL“) společnosti Google LLC rekordní pokutu ve výši 50 milionů EUR. Pokuta byla udělena na základě stížnosti podané jménem několika tisíců uživatelů systému Android a to v den, kdy GDPR vstoupilo v platnost. Případem se na podnět dvou organizací věnujících se ochraně soukromí začala zabývat právě CNIL, protože úřad v Irsku, kde sídlí evropská centrála Googlu, neměl dostatečnou rozhodovací pravomoc.

Pochybení se týkalo nedostatečné transparentnosti zpracování osobních údajů, kdy údaje byly obsaženy v několika dokumentech a nebyly dostatečně jednoduše přístupné. Úřad též vyhodnotil poskytnuté souhlasy se zpracováním osobních údajů jako nedostatečně jednoznačné a konkrétní, kdy souhlasy nebyly uděleny zvlášť pro každý jednotlivý účel. Též způsob získání souhlasů formou nutného zaškrtnutí políčka souhlasu se zpracováním osobních údajů jako podmínky založení účtu vyhodnotil úřad jako nepřípustný.

CNIL vysvětloval rekordní výši pokuty velkým počtem dotčených subjektů, dlouhodobým porušováním a nedodržení hlavních principů GDPR, tzn. transparentnosti, informovanosti a udělení souhlasu subjektem údajů. Zohledněna byla i skutečnost, že společnost Google využívající personalizaci reklamy při svém podnikání by měla dostát všem povinnostem v oblasti ochrany osobních údajů.