GDPR - GTNews

Buďte připraveni na soulad s GDPR dřív, než se nositelé osobních údajů začnou domáhat svých práv!

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) přímo stanovuje od 25. května 2018 pravidla pro zpracování osobních údajů. Doplňuje jej zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Subjektem údajů podle GDPR jsou pouze fyzické osoby, jedná se tedy o osobní údaje fyzických osob, nikoli osob právnických.

Nařízením GDPR se musíte řídit, pokud jakkoli zpracováváte osobní údaje a zároveň nepatříte pod některou ze stanovených výjimek. Cílem GDPR je přizpůsobení právního rámce ochrany osobních údajů dnešní době, dosažení větší jednoty právního rámce ve všech zemích, na které dopadá, posílení práv subjektů údajů a v neposlední řadě je snahou dosáhnout sjednoceného výkladu obecného nařízení a dozoru jednotlivými dozorovými úřady.