GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 26. Února 2018

Návrh zákona: úroky ze zdaněných peněz?

Sdílet článek:

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019, v souvislosti s implementací směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem (Anti-Tax Avoidance Directive, tzv. ATAD) byl zaslán Ministerstvem financí do připomínkového řízení. Návrh zákona obsahuje změny týkající se nejen zákona o daních z příjmů, ale také například daňového řádu. Nyní odborná veřejnost napjatě očekává další vývoj.

Jednou z navrhovaných změn je omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů. Současné znění zákona o daních z příjmů neobsahuje obecné pravidlo omezující uznatelnost výpůjčních nákladů, tedy možnost jejich uplatnění v základu daně. Návrh obsahuje ustanovení, na základě kterého bude nutné navýšit výsledek hospodaření o rozdíl mezi nadměrnými výpůjčními výdaji a limitem uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů. Limit uznatelnosti těchto výdajů je v návrhu stanoven ve výši 30% daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy (tzv. EBITDA) nebo částkou 80 000 000 Kč, podle toho která z částek je vyšší. Nadměrnými výpůjčními výdaji se rozumí daňově uznatelné výpůjční výdaje snížené o zdanitelné výpůjční příjmy.

Jedná se prozatím o první návrh textu zákona. O dalším vývoji Vás budeme informovat.