GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 22. Října 2019

Návrh Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) na legislativní ukotvení zpracování biometrických údajů zaměstnanců

Sdílet článek:

V souvislosti s častějším používáním technologií založených na zpracování biometrických údajů zaměstnanců /otisk prstu, snímek obličeje/ např. při evidenci docházky a se skutečností, že GDPR umožnuje zpracování biometrických údajů pouze ve velmi omezených případech, ÚOOÚ navrhuje nové ustanovení, které by zpracování biometrických údajů zaměstnanců mělo legislativně ukotvit.

Biometrickými údaji se rozumí osobní údaje vyplývající ze zpracování fyzických nebo fyziologických znaků fyzické osoby, podle kterých je možné ji jednoznačně identifikovat.

České právo neobsahuje žádnou zvláštní úpravu zpracování biometrických údajů a rozhodování ÚOOÚ v posouzení oprávněnosti použití biometrických údajů není jednotné. Např. vyhodnocení biometrického podpisu klienta na úvěrové smlouvě jako nadbytečné a neoprávněné a proti tomu oprávněné použití metody rozpoznání obličeje pro účely zajištění bezpečnosti na pracovišti. Proto ÚOOÚ navrhuje přijmout nové ustanovení do zákoníku práce, podle kterého by byl zaměstnavatel oprávněn zpracovávat biometrické údaje užívající morfologické znaky pro účely evidence docházky, kontroly přístupu ke svým zařízením atd. Legislativní úprava v této oblasti by měla přinést zaměstnavatelům větší jistotu.