• Services
 • Odvětví
 • Kariéra
 • Novinky
 • Naši experti
 • O nás
 • Imprint

Naše služby v oblasti strojů a zařízení a movitého majetku:

 • Stanovení tržní hodnoty/ obvyklé ceny pro účely prodeje movitého majetku, v rámci přeměn společností a pro nepeněžité vklady
 • Stanovení kupní ceny (včetně její alokace) dle ČÚS, IAS/IFRS a US GAAP, vstupní ocenění majetku, komponentní členění dle IAS/IFRS
 • Ocenění majetku jako zástavy pro účely financování (likvidace v místě, řádná likvidace, nucená likvidace)
 • Ocenění strojů zařízení pro účely insolvenčních řízení a soudních sporů
 • Stanovení hodnot pro účely pojištění - náklady na pořízení majetku jakožto nového (Cost of Reproduction New / CRN), náklady na pořízení majetku jakožto opotřebovaného (Cost of Reproduction New Less Depreciation / CRNLD) a náklady nahrazení (Costs of Replacement / COR)
 • Stanovení zbytkové životnosti strojů a zařízení