Naše služby v oblasti strojů a zařízení a movitého majetku:

  • Stanovení tržní hodnoty/ obvyklé ceny pro účely prodeje movitého majetku, v rámci přeměn společností a pro nepeněžité vklady
  • Stanovení kupní ceny (včetně její alokace) dle ČÚS, IAS/IFRS a US GAAP, vstupní ocenění majetku, komponentní členění dle IAS/IFRS
  • Ocenění majetku jako zástavy pro účely financování (likvidace v místě, řádná likvidace, nucená likvidace)
  • Ocenění strojů zařízení pro účely insolvenčních řízení a soudních sporů
  • Stanovení hodnot pro účely pojištění - náklady na pořízení majetku jakožto nového (Cost of Reproduction New / CRN), náklady na pořízení majetku jakožto opotřebovaného (Cost of Reproduction New Less Depreciation / CRNLD) a náklady nahrazení (Costs of Replacement / COR)
  • Stanovení zbytkové životnosti strojů a zařízení
Team Leader Valuation David Hrušťák

Praha

Kontaktirajte nas