Michal Kováč

Partner, Audit

Michal Kováč je Partner Grant Thornton Audit s.r.o. Od roku 1994 působí jako auditor a od roku 2004 jako certifikovaný IFRS accountant. Specializuje se na audit výrobních, obchodních a leasingových společností, na transformaci účetních závěrek a na konsolidace.

Jeho stávající portfolio klientů zahrnuje řadu různých společností, mimo jiné výrobní, stavební, obchodní, dopravní a leasingové společnosti. Během své činnosti u společnosti poskytoval řadě největších klientů Grant Thornton Czech Republic služby v souvislosti s přeměnami společností a provedl bezpočet speciálních auditů a zakázek due diligence. Je členem Komory auditorů České republiky. Má již více než 26 let praxe v oblasti auditu. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Mluví česky a německy.

Služby a odvětví, ve kterých působím