GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 1. Března 2018

Zrušení karenční doby pro první tři dny pracovní neschopnosti?

Sdílet článek:

Skupina poslanců předložila 21. února 2018 sněmovně návrh zákona, kterým se mění některá ustanovení zákoníku práce a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Smyslem a účelem předloženého návrhu zákona je zrušit institut „karenční doby“, po kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje osobě v zaměstnaneckém nebo služebním poměru náhrada mzdy nebo platu, případně plat či jiný příjem. Jedná se o první tři dny pracovní neschopnosti.

Jelikož by navrhovaná právní úprava zvýšila zátěž zaměstnavatelů na výplatě náhrady mzdy (platu) při dočasné pracovní neschopnosti, je jako určitá kompenzace současně navrhováno snížení pojistného placeného zaměstnavatelem na nemocenské pojištění a to o 0,2 procentního bodu z 2,3 % na 2, 1 %. Stejná změna je navrhována u procentní výše nemocenského pojištění, která platí i pro osobu samostatně výdělečně činnou, pokud je účastna nemocenského pojištění.

Další vývoj pro Vás budeme sledovat.