GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 21. Února 2014

Změny zdanění autorských honorářů v roce 2014

Sdílet článek:

Od nového roku dochází ke změnám ve způsobu zdanění autorských honorářů. Podle § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů podléhají honoráře, které jsou vyplaceny jedním plátcem stejnému autorovi na území České republiky, zdanění zvláštní sazbou za podmínky, že měsíční suma honorářů nepřesáhne 10.000 Kč oproti minulému roku, kdy tento limit činil 7.000 Kč.

Příjmy z těchto honorářů jsou zdaněny konečnou srážkovou daní a autor nemá povinnost tyto příjmy zahrnout do daňového přiznání či je jinde vykazovat. Na druhou stranu si autor tyto honoráře může nechat uvést do daňového přiznání i po započítání srážkové daně. Plátce daně (např. nakladatelství, redakce) je povinen do 10 dnů od podání žádosti vyhotovit doklad o vyplacených příjmech a sražené dani za měsíc, kdy byl honorář autorovi vyplacen. Autor může uplatnit sraženou daň na celkovou daňovou povinnost. Autor si pak může uplatnit k honoráři vlastní výdaje, upravit základ daňovými slevami, a pokud základ daně nepřekročí limit stanovený pro samostatnou výdělečnou činnost vedlejší, nebude podléhat ani odvodům sociálního pojištění.

Dále se rozšiřuje okruh autorských honorářů o honoráře za knihy, publikace, ročenky, příjmy výkonných umělců mimo pracovněprávní vztah k již existujícím honorářům vypláceným v médiích.

Pokud jsou příjmy z honorářů vyšší nad 10.000 Kč, vyplácí je plátce autorovi v plné výši. Ten si k nim může uplatnit výdaje formou paušálu nebo na základě prokazatelných skutečností. Na konci zdaňovacího období podá autor daňové přiznání se svými zdanitelnými příjmy včetně příjmů z autorské činnosti.