GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 13. Května 2016

Změny nemocenského pojištění - OSVČ

Sdílet článek:

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) připravilo novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Některé navrhované body se týkají i osob samostatně výdělečně činných:

  • Změna splatnosti nemocenského pojištění – nyní je splatnost nemocenského pojištění od 1. do 20. dne následujícího měsíce, nově by měla být splatnost od 1. do posledního dne kalendářního měsíce, za který se platí.
  • Vrácení přeplatku s jinými pravidly – část přeplatku na pojistném se bude vracet bez žádosti, a to do konce února následujícího roku. Zbylá část přeplatku (Ministerstvo doporučuje tento přeplatek ponechat ve výši dvojnásobku minimální hodnoty pojistného) nebude vrácena a zanechá se evidována jako „Přeplatek“, ze kterého se bude hradit pojistné, které nebude uhrazeno.

Pokud dojde ke schválení zákona, změny týkající se OSVČ by měly začít platit nejdříve v roce 2018.