GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 18. Dubna 2014

Zdanění odměny jednatele nerezidenta

Sdílet článek:

Jedním z důsledků rekodifikace občanského práva je konfliktní právní úprava definice orgánu právnické osoby - konkrétně vzniká problém u jednatelů s.r.o. Dle nového občanského zákoníku právnickou osobu tvoří orgány o jednom členu nebo o více členech. Nově tedy lze jednatele s.r.o. považovat za člena statutárního orgánu nikoli za statutární orgán. Naproti tomu zákon o obchodních korporacích říká, že statutárním orgánem společnosti s ručením omezený je každý jednatel, ledaže společenská smlouva určí, že více jednatelů tvoří kolektivní orgán. Otázka, zda je jednatel s.r.o. členem statutárního orgánu či statutárním orgánem je zásadní pro způsob zdanění jednatele daňového nerezidenta. Pokud bude považován za člena statutárního orgánu, měly by se jeho příjmy zdaňovat srážkovou daní (bez ohledu na to, zda podepsal Prohlášení poplatníka). Finanční správa zatím nevydala oficiální stanovisko v této věci.