GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 9. Listopadu 2015

Zamítnutí žádosti o výjimku na širší uplatnění metody reverse charge

Sdílet článek:

Na základě možnosti uvedené v čl. 395 směrnice EU o společném systému DPH podala Česká republika v červnu žádost o výjimku na širší uplatnění metody přenesené daňové povinnosti („reverse charge“) za účelem zamezení daňovým únikům. Cílem bylo především zabránění tzv. karuselovým (též kolotočovým) obchodům. Ty ve své nejjednodušší podobě využívají řetězce plátců daně v rámci několika členských států, kdy je předmět zdanitelného plnění osvobozený v jednom státě prodán v jiném státě, aniž by byla odvedena DPH. Tím, že první subjekt na území „nezdaněného“ státu postupuje předem s úmyslem podvodu, může si dovolit prodávat předmět zdanitelného plnění pod cenou, kterou již nemohou nabídnout ostatní účastníci na trhu.

Evropská komise však tuto žádost, kterou podaly na základě české iniciativy celkem čtyři členské státy, zamítla. Ministerstvo financí ČR považuje postoj Evropské komise za neudržitelný, a to z důvodu, že na jedné straně komise požaduje zlepšení výběru DPH a na druhé straně trvá na odmítnutí opatření, která jsou k dispozici (pozn. v tomto a minulém roce byly až na jednu výjimku zamítnuty všechny žádosti týkající se metody přenosu daňové povinnosti).