GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 22. Července 2013

Zaměstnávání cizinců a pracovníků z EU

Sdílet článek:

Hlavním předpisem pro rok 2013, pro pracovněprávní vztahy mezi tuzemskými zaměstnavateli a cizinci pracujícími na území České republiky (jakož i mezi cizozemskými zaměstnavateli na území ČR a českými zaměstnanci) je zákoník práce, pokud právní předpisy o mezinárodním právu soukromém nestanoví jinak. Tyto právní předpisy (zákon č. 97/1963 Sb., o právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů) stanoví jinak v případě, že:

  • Účastníci si zvolili cizí právo
  • Zaměstnanec cizozemského zaměstnavatele vykonávající práci v ČR má bydliště v jiném státě. V tomto případě se použije právo státu, ve kterém má sídlo cizozemský zaměstnavatel.
  • Zaměstnanec vykonává práci jako člen posádky dopravního prostředku zahraničního dopravního podniku

Poměry z pracovní smlouvy se podle § 16 zákona č. 97/1963 řídí (v případě, že se účastníci nedohodnou na něčem jiném) právem místa, kde pracovník vykonává práci. Pokud však pracovník vykonává práci v jednom státě na základě pracovního poměru s organizací, která má sídlo ve státě jiném, je rozhodné právo sídla zaměstnavatele, ledaže by šlo o osobu, která má bydliště ve státě, kde se práce vykonávala. Jedná-li se o pracovní vztah zaměstnanců u organizací, jejichž předmětem činnosti je provozování dopravy, řídí se u dopravy železniční a silniční právem sídla podniku a u dopravy říční a letecké právem místa registrace.