GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 8. Listopadu 2013

Využíváte faktoring? Uvažujete o financování pomocí faktoringu?

Sdílet článek:

Dne 6. Listopadu 2013 se paní Mgr. Edita Ševcovicová zúčastnila semináře Faktoring na Vaší straně na Akademii Komerční banky. Tématem setkání byla hlubší orientace ve faktoringu. Edita byla jedním z přednášejících. Jejím tématem bylo „Účtování faktoringu na straně klienta a pozitivní dopady faktoringu do účetních výkazů klienta.“

„Faktoring je komplexem rozmanitých služeb a je nedílnou součástí tržní ekonomiky. V účetních a daňových předpisech není faktoring výslovně upraven a proto je smluvní vztah třeba analyzovat, a podle obsahu stanovit účetní politiku a zakotvit ji do interní směrnice.“ Říká partnerka společnosti Edita Ševcovicová.

Co je zásadní ujasnit?

Klienti zejména potřebují ujasnit, zda budou vykazovat celé objemy pohledávek znovu ve výnosech nebo zachytí transakci pouze v zúčtovacích vztazích a zda poskytnuté předfinancování uzavírá rozvahovou pozici okamžitě nebo až po úhradě pohledávek a jaké jsou dopady do finančních ukazatelů klienta.

Co může poradenská kancelář pro Vás zajistit?

  • připravit Vás na jednání s faktorem
  • posoudit nákladovost faktoringu a jejich daňové konsekvence
  • analyzovat smluvní dokumentaci a navrhnout interní směrnici na jeho vykazování v účetnictví
  • navrhnout metodiku pro poskytování mezitímních účetních informací faktorovi

 Mgr. Anna Bergová, asistentka partnera 

Pozvánka na seminář