Jiří Čepica

Manager, Advisory

Jiří se zaměřuje především na projekty strategického rozvoje podniku, hledání nových obchodních modelů a obchodních kanálů, včetně definicí a výpočtu potenciálu cílových klientů. Má praxi v definování strategií podniků a nastavování nových obchodních/řídících modelů pro rozvoj skrytého či nového potenciálu. Zároveň se podílel na několika projektech v segmentaci a targetingu pro maximální vytěžení přímých zákazníků. Jiří pracuje také na projektech zaměřených na nákladové a cenotvorbové modely, které pomáhají klientovi nahlédnout do svého řízení podniku a odhalit případnou skrytou ztrátu/zisk ve vlastních číslech. Mezi typické klienty, se kterými Jiří spolupracuje patří jak malé a střední podniky, tak nadnárodní společnosti s přeshraniční působností či ministerstva, kde napomáhá definovat potenciál rozvoje trhu jako takového.

V průběhu své předchozí kariéry získal zkušenosti v consultingovém oddělení společnosti IQVIA (dříve QuintilesIMS) v oblasti farmacie a farmakologie, kde se zaměřoval jak na regulatorní podporu klientů, tak právě na strategické a marketingové rozvojové aktivity (segmentace, targeting, reexport).

V poradenství Jiří působí více než 5 let. Vystudoval obor Management se specializací na Consulting na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Služby a odvětví, ve kterých působím