GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 31. Března 2016

Výsledek hospodaření ČNB za rok 2015

Sdílet článek:

Za rok 2015 vykazuje Česká národní banka („ČNB“) ztrátu 549 mil. Kč. Výrazně se na výsledku podílely nerealizované kurzové ztráty z důsledku pohybu měnových kurzů a tedy změna korunové hodnoty cizoměnových aktiv a pasiv v držení ČNB. Nejvýraznější položku výnosů tvořily čisté výnosy ze správy devizových rezerv (dluhopisové a akciové portfolio). Další položkou výnosů, tentokrát z oblasti klientských operací, byly poplatky z převodu peněz prováděných na účtech klientů. Pokud ČNB realizuje v uplynulém roce zisk, provádí dotaci rezervního fondu, či odvod volného zisku do státního rozpočtu. Jelikož ČNB v tomto roce vykázala ztrátu, vlastní kapitál se ji tak snížil na hodnotu 22,85 mld. Kč.