GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 21. Prosince 2017

Vojsko a zaměstnavatel

Sdílet článek:

Naše oddělení má novou zkušenost se zaměstnanci, kteří se stali aktivními zálohami armády a jsou povoláváni k vojenským cvičením. Jak se to dotýká zaměstnavatele?

Po dobu vojenského cvičení zaměstnanec čerpá neplacené pracovní volno. Zaměstnavatel je povinen zaměstnance uvolnit v nezbytně nutném rozsahu. Náhradu mzdy zaměstnanci vyplácí vojenský správní úřad. Zaměstnavatel má nárok na finanční podporu za dny, ve kterých voják v aktivní záloze konal vojenské cvičení. Podpora se přiznává na základě žádosti, o přiznání finanční podpory zaměstnavateli rozhodne vojenský správní úřad podle místa trvalého pobytu.

Výše finanční podpory:

V případě plánovaného povolání náleží podpora  ve výši dvou třetin průměrné mzdy naposledy zveřejněné Českým statistickým úřadem  přede dnem nástupu vojenské činné služby. Za plánované povolání se považuje takové, které bylo oznámeno do 30.11 předchozího roku na 1.pololetí následujícího a do 31.5. na 2.pololetí běžného roku.

V případě povolání k výkonu neplánovaného pravidelného vojenského cvičení nebo neplánované služby v operačním nasazení náleží finanční podpora ve výši 100 % průměrné mzdy (dle ČSÚ). 

Osoba samostatně výdělečně činná  (OSVČ) má při povolání na vojenské cvičení právo na finanční podporu ve stejné výši jako zaměstnavatel.

Bližší podrobnosti naleznete v § 36, odst. 1., zákona 45/2016 Sb. o službě vojáků v záloze.