GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 5. Listopadu 2013

Vláda schválila nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení právních předpisů soukromého práva

Sdílet článek:

Nařízení ze dne 16.10.2013 upravuje následující:

  1. výši úroku z prodlení (výše repo sazby zvýšené o 8 procentních bodů) a nákladů spojených s uplatněním pohledávky mezi podnikateli (min. 1 200 Kč),
  2. způsob určení odměny a výpočet náhrady hotových výdajů likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem,
  3. vydávání a vedení Obchodního věstníku (portál veřejné správy Ministerstva vnitra) a
  4. rozsah a způsob zveřejnění zápisů ve veřejném rejstříku.