GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 19. Června 2013

Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění, příklady vyplňování ELDP

Sdílet článek:

Na základě ustanovení § 38 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., má zaměstnavatel povinnost vyhotovit dva stejnopisy ELDP.  Jeden stejnopis je povinen předložit občanovi k podpisu a založit do své evidence (§ 35a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb.) a druhý stejnopis, který musí obsahovat podpis pověřeného zaměstnance nebo jiného oprávněného zástupce a svým razítkem, je povinen vydat občanovi. Nejpozději tak musí učinit v den, kdy předloží ELDP příslušnému orgánu sociálního zabezpečení podle § 39 odst. 2 nebo 3 zákona č. 582/1991 Sb. Pokud má občan k zápisu zaměstnavatele v ELDP určité výhrady a ten na základě žádosti občana nesrovnalosti zápisu (včetně jeho stejnopisu) neopraví, má občan možnost požádat příslušnou OSSZ (dle příslušnosti útvaru zaměstnavatele)do 30 dnů ode dne převzetí stejnopisu ELDP, aby tento spor rozhodla. V případě osob ve služebním poměru, s výjimkou státních zaměstnanců podle zákona č. 218/2002 Sb., platí výše uvedený postup obdobně s tím, že je příslušný orgán sociálního zabezpečení ministerstva obrany, vnitra nebo spravedlnosti (§ 9 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb.).