GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 9. Ledna 2015

Uzavření příspěvku KOOV „Postup pro zdaňování jednatelů – nerezidentů v roce 2014“

Sdílet článek:

V návaznosti na naše předchozí aktuality týkající se zdaňování odměn jednatelů - českých daňových nerezidentů od roku 2014, uvádíme shrnutí základních závěrů z uzavřeného příspěvku Koordinačního výboru KDP ČR:

  • Již pro zdaňovací období roku 2014 by měl být jednatel – český daňový nerezident považován za člena orgánu právnické osoby. Následně by měla být na jeho příjem uplatněna srážková daň.
  • Finanční správa nebude u zdaňovacího období 2014 rozporovat způsob zdanění, pokud byla u daňových nerezidentů z odměn jednatelů, ale i ředitelů obecně prospěšných společností nebo ředitelů ústavů sražena zálohová daň. V případech, kdy plátce daně v průběhu roku 2014 srážel z příjmů jednatelů - nerezidentů zálohovou daň a rozhodne se, že toto sám napraví, pak musí provést opravu ve způsobu srážení.

Sazba srážkové daně je pevná a podle země nerezidenta buď 15 nebo 35 % (35 % v případě zemí mimo EU, se kterými ČR nemá uzavřenou žádnou smlouvu o výměně informací/o zamezení dvojímu zdanění). Základ srážkové daně nerezidentů je stejný jako základ daně pro výpočet zálohy na daň rezidentů, a to včetně navýšení o skutečné či fiktivní pojistné na důchodové a zdravotní pojištění (superhrubá mzda). Tento způsob zdaňování je ve většině případů pro jednatele nerezidenta výhodnější, protože se na příjem neaplikuje solidární zvýšení daně. V případě aplikace smlouvy o zamezení dvojího zdanění se nově u odměny jednatele použije článek Tantiémy. V souladu s tímto článkem se odměna jednatele zdaní dle sídla společnosti.