GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 2. Dubna 2013

Upozornění na termín pro podání daňového přiznání a úhrady daně!

Sdílet článek:

Dnes tj. 2.4.2013 končí termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických resp. právnických osob daňovým subjektům za uplynulý kalendářní rok (tj. rok 2012), kteří nemají uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání nepodává daňový poradce na základě plné moci. Tento termín platí i pro úhradu daně.

Existuje však tzv. „ochranné pásmo“ 5 pracovních dnů pro podání daňového přiznání po stanovené lhůtě (blíže viz. ustanovení § 250 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů), kdy daňový subjekt může daňové přiznání podat po uvedené lhůtě, aniž by mu z výše uvedeného vznikla sankce. V uvedeném termínu, lze tak podat daňové přiznání bez postihu od správce daně – pokuty za opožděné tvrzení daně.

„Ochranná lhůta“ platí i pro případné uhrazení daňové povinnosti, kdy úrok z prodlení vzniká až  počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně (blíže viz. ustanovení § 252 daňového řádu).