GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 10. Května 2018

Účetní závěrka na cestě do Sbírky listin?

Sdílet článek:

Ministerstvo spravedlnosti předložilo dne 23. února 2018 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a některé další zákony. Mezi tyto další zákony patří i zákon 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, kdy tento návrh novely má přinést nový nástroj na vymáhání plnění povinností, mezi které patří i zakládání listin (řádná nebo mimořádná účetní závěrka) do Sbírky listin. Novela si rovněž klade za cíl vyřešit problematiku obchodních korporací, které nevyvíjí ekonomickou aktivitu a existují jen formálně („mrtvé“ schránky).

V současné době může být za neplnění zmíněné povinnosti udělena pořádková pokuta do výše 100 000 Kč a pokud se toto neplnění opakuje, může rejstříkový soud i bez návrhu zahájit řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací. Jako nový nástroj je navrhována možnost zrušení zapsané osoby i bez likvidace, pokud se ukáže, že majetek společnosti nepostačuje alespoň na náhradu nákladů na likvidaci.

Na základě vypořádání připomínek k novele zákona by proces zrušení obchodní korporace bez likvidace mělo být možné využít pouze v případě, pokud společnost nepředloží řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku za nejméně 2 po sobě jdoucí účetní období k založení do sbírky listin a současně je „nekontaktní“, tedy není možné ji doručit ani výzvu k nápravě této skutečnosti.

Další vývoj této novely pro Vás budeme sledovat.