GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 3. Ledna 2014

Účast smluvních zaměstnanců v systému sociálního zabezpečení

Sdílet článek:

Smluvní zaměstnanec, tzn. zaměstnanec zahraničního zaměstnavatele se sídlem mimo EU ve státě, se kterým ČR neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, který v České republice pracuje pro českého ekonomického zaměstnavatele, bude nově účasten českého systému od prvního dne výkonu práce pro českého smluvního zaměstnavatele. Dosud jsou účastni až po uplynutí 270 kalendářních dní trvání zaměstnání v ČR, pokud jsou povinně účastni důchodového systému v zemi sídla svého právního zaměstnavatele. Tato změna se bude týkat i smluvních zaměstnanců působících v ČR před 1. lednem 2014, tzn. měli by být účastni českého systému SZ od 1. ledna 2014.