GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 10. Října 2014

Stát vrátí pracujícím důchodcům slevu na daně za rok 2013

Sdílet článek:

Finanční správa se rozhodla, že umožní starobním důchodcům uplatňovat slevu na poplatníka za rok 2013. K tomuto rozhodnutí, dospěla po rozboru právní analýzy nálezu Ústavního soudu I. ÚS 2340/2013. Nález uvádí, že aplikovat protiústavní zákon orgánem veřejné moci, je v rozporu s ústavně garantovanou ochranou základních lidských práv a svobod osob.

Občané, kterých se toto týká, mají možnost uplatnit si slevu na zpětně za rok 2013 a to následujícími způsoby:

  1. Požádat u zaměstnavatele, u kterého podepsal prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti, uplatnil slevu na dani na poplatníka a bylo mu provedeno roční zúčtování záloh, ale tato sleva nebyla zaměstnavatelem přiznána, pak zaměstnavatel může provést opravu na dani a dodatečně přiznat.
  2. V případě, že poplatník doposud nepodal řádné daňové přiznání za zdaňovací období 2013, může tak učinit
  3. V případě, že poplatník již podal řádné daňové přiznání za zdaňovací období 2013, může podat dodatečné daňové přiznání

Daňový řád dále uvádí, že občané mají na uplatnění tříletou lhůtu.

V případě, že zaměstnanec pobíral příjem podléhající srážkové dani, není již možné dodatečně slevu na poplatníka uplatnit ani u zaměstnavatele ani v daňovém přiznání.