GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 29. Května 2013

Specifika DPH v oblasti dlouhodobého majetku po novele v roce 2013

Sdílet článek:

Vazba mezi dlouhodobým majetkem a daně z přidané hodnoty nebyla nikdy v minulosti jednoduchá a přehledná, počínaje 1. 1. 2013 však došlo k dalším změnám v této oblasti, které celou problematiku ještě více zkomplikovaly. O to významnější je fakt, že výše daně z přidané hodnoty bývá v souvislosti s pořízením, nakládáním či prodejem dlouhodobého majetku vysoká a vzniklé chyby jsou významné. Zvláštní pozornost je tedy nutné věnovat každé operaci související s dlouhodobým majetkem, kdy lze např. uvést:

  • výše uplatněného nároku na odpočet daně na vstupu (nárok může být uplatněn jako plný, částečný, případně žádný)
  • moment vykázání tohoto nároku na odpočet v daňovém přiznání ve speciálním řádku 47,
  • sledování případného využití dlouhodobého majetku pro účely nesouvisející s ekonomickou činností,
  • sledování případné následné změny účelu využití dlouhodobého majetku ve vztahu k primárně uplatněnému nároku na odpočet daně na vstupu a to prostřednictvím úpravy odpočtu,
  • pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností,
  • prodej dlouhodobého majetku a to jak ve vztahu ke vzniku zdanitelného či od daně osvobozeného plnění, tak i ve vztahu k případné úpravě odpočtu, která se na tento majetek z titulu prodeje může vztahovat.