GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 11. Prosince 2013

Souběh funkcí od roku 2014

Sdílet článek:

Souběh výkonu funkce jednatele jako statutárního orgánu a vedoucího zaměstnance byl a je v českých společnostech velmi častým jevem. Do 1. ledna 2012 soudy rozhodovaly v tom smyslu, že je souběh takových funkcí nepřípustný a má za následek neplatnost pracovního poměru. Z toho vyplývala i povinnost vrátit veškerá plnění z něj přijatá. Výsledkem vlny odborných diskusí byla novela obchodního zákoníku, která od roku 2012 souběh připustila prostřednictvím pověření zaměstnance obchodním vedením.  

Obdobné ustanovení bylo původně obsaženo rovněž v návrhu nového zákona o obchodních korporacích, ale bylo nakonec v průběhu legislativního procesu vypuštěno a očekávaná právní úprava po 1. lednu 2014 již takto výslovně upravený souběh nebude obsahovat. V praxi se setkáváme s protichůdnými právními výklady. Na jedné straně se setkáváme s názorem, že není čeho se obávat a souběh bude možný i nadále, protože výslovná úprava souběhu výkonu funkce jednatele a pracovněprávního poměru je považována za nadbytečnou na základě zásady, co není zakázáno, je dovoleno.  Na druhé straně však před rokem 2012 platila stejná zásada, přesto soudy posuzovaly souběh jako nedovolený.

V současnosti však nelze předpovědět, jaký postoj k této problematice soudy zaujmou, a proto je nezbytné této otázce vždy věnovat dostatek pozornosti.