GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 28. Listopadu 2014

Sněm Komory auditorů ČR

Sdílet článek:

V pondělí 24. listopadu 2014 se konal sněm Komory auditorů České republiky. Na programu bylo schvalování zpráv o činnosti komory, schvalování změn profesních předpisů a volby. Novou prezidentkou komory se stala Ing. Irena Liškařová z Ernst&Young Audit, první víceprezidentkou prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. a víceprezidentem Ing. Pavel Kulhavý.

Významným bodem v programu sněmu bylo schvalování změn profesních předpisů. Došlo ke schválení změn ve zkušebním řádu, dozorčím řádu, informačním řádu, směrnici pro odbornou praxi asistenta auditora, auditorském standardu pro ověřování zprávy o vztazích a aplikačních doložkách komory, týkajících se požadavků na zprávu auditora. Zejména byla schválena aktualizace formulace výroku a zprávy auditora k účetní závěrce.

Na závěr trochu statistiky – komora v současnosti eviduje 1380 auditorů, 380 auditorských společností a 800 asistentů auditora. Auditorské společnosti zaměstnávají 800 auditorů (cca 58% z celkového počtu) a téměř všechny asistenty auditora.