GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 14. Září 2015

Režim DPH při poskytování záručního servisu v případě prodeje automobilů z druhé ruky

Sdílet článek:

V nedávné době byl Evropským soudním dvorem („ESD“) zveřejněn zajímavý rozsudek, na který bychom vás rádi upozornili. V  případě posuzovaném ESD šlo o situaci, kdy:

  • Společnost Mapfre warranty prodávala ojeté vozy;
  • Součástí kupní ceny (hrazené nabyvatelem vozu přímo společnosti Mapfre warranty) byla doplňková služba, kterou bylo zajištění záručního servisu za mechanické závady na voze; a
  • Uvedená doplňková služba byla zajištěna subdodavatelem.

ESD se v rámci rozsudku zabýval následující otázkou: Pokud hospodářský subjekt nezávislý na prodejci ojetého vozu (tj. společnost v postavení subdodavatele), poskytuje za paušální úhradu záruku za mechanické závady na vozu, jedná se o pojišťovací činnost osvobozenou od DPH?

Z pohledu subdodavatele o pojišťovací činnost nešlo, a to díky absenci přímého smluvního vztahu s nabyvatelem vozu.  Ve výsledku tak byl režim zdanění doplňkové služby z pohledu DPH shodný s režimem uplatněným na prodej ojetého automobilu, neboť se dle subdodavatele jednalo celkově o jedno zdanitelné plnění.

ESD tuto situaci však posoudil odlišně. Poskytnutá doplňková služba podle něj vykazovala všechny znaky pojišťovací činnosti, která je osvobozena od DPH a uzavřel, že prodej ojetého vozidla a poskytování záruky je z pohledu DPH nutno považovat za dvě oddělená a samostatná plnění, na které je zapotřebí uplatnit odlišný režim DPH. Fakt, že společnost poskytující záruku byla v roli subdodavatele, nebyl dle ESD rozhodující.

Celé znění rozsudku ESD C-584/13 naleznete zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0584