GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 30. Května 2013

Protokoly ke smlouvám o zamezení dvojímu zdanění

Sdílet článek:

Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Chorvatskem byl ke stávající smlouvě, která byla podepsána 22. 1. 1999, sjednán protokol, z důvodu potřeby rozšířit smlouvu o výměně daňových informací na daně všeho druhu. Mimo jiné dochází ke zpřesnění výrazu "úroky" a doplnění definice "zaměstnavatele" pro účely mezinárodního pronájmu pracovní síly. V platnost vstoupil 30. 7. 2012 a bude se v obou státech provádět ve vztahu k daňovým obdobím začínajícím 1. 1. 2013 a později. 15. 6. 2012 vstoupil v platnost protokol mezi ČR a Uzbeckou republikou. Rozšiřuje výměnu informací na daně všeho druhu a pojmenování. Aktualizuje definici výrazu licenční poplatky a úroky. Dne 25. 10. 2012 udělil Senát souhlas s ratifikací doplňujícího protokolu mez ČR a Rakouskem. Tento protokol je reakcí na změnu přístupu Rakouska k dodržování bankovního tajemství. Rovněž lze zmínit i ratifikaci protokolu se Švýcarskem, Nizozemskem a Singapurem, která rovněž odráží současné trendy a standardy v oblasti mezinárodního zdaňování.

Protokoly ke smlouvám o zamezení dvojímu zdanění

Daniela Císařovská
Tým Jana Kotaly