GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 16. Prosince 2016

Proč kontrolovat náhradní plnění před koncem roku

Sdílet článek:

Náhradní plnění je jedním ze způsobů, jak může zaměstnavatel splnit svou povinnost přispívat k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců, má povinnost zaměstnávat alespoň 4% zaměstnanců se zdravotním postižením. Tuto povinnost může splnit také jinak – odběrem zboží nebo služeb od dodavatelů zaměstnávajících zdravotně postižené zaměstnance, peněžním plněním, nebo kombinací všech tří způsobů. Zjevně nejméně výhodné je pro zaměstnavatele peněžní plnění – za to nedostává žádnou protihodnotu. Proto většina zaměstnavatelů dává přednost náhradnímu plnění. Do náhradního plnění za rok 2016 lze započítat zboží či služby skutečně odebrané v tomto roce. Času tedy mnoho nezbývá.

Screenshot_121616_035428_PM.jpg

Náhradní plnění – základní principy

  • odběr zboží nebo služeb od zaměstnavatele, který v minulém roce (2015) zaměstnával alespoň 50% osob zdravotně postižených (pozor na nové subjekty!)
  • odběr zboží nebo služeb musí proběhnout v roce 2016
  • na náhradní plnění se započítává cena bez DPH
  • je stanoven limit náhradního plnění na jednu zdravotně postiženou osobu dodavatele (36 x průměrná mzda v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí)

Podrobnější informace k výpočtu povinného podílu přineseme v lednovém čísle našeho newsletteru.

RNDr.Jana Schloglová
daňový poradce, projektový manažer
jana.schloglova@fucik.cz

Screenshot_121616_035449_PM.jpg