GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 3. Listopadu 2016

Pracujících důchodců je více než v loňském roce

Sdílet článek:

Od ledna do října 2016 obdržela Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) bezmála 62 tisíc žádostí o přepočet starobního důchodu pracujících důchodců.  Tento počet již nyní dosáhl hranice počtu žádostí za celý rok 2015.  Pracující důchodce má právo na přepočet a navýšení svého důchodu po odpracovaných 360 dnech, a to i když je soustavně zaměstnán nebo podniká.  Je potřeba upozornit na to, že do doby se nezapočítávají doby neplaceného volna, neomluvené absence, dočasné pracovní neschopnosti či ošetřování člena domácnosti. Přepočet důchodu není automatický, ale provádí se na základě podané písemné žádosti důchodce.  Zvýšit starobní důchod je možné za výdělečnou činnost získanou po 31. 12. 2009. Zavedla to právní úprava účinná od 1. 1. 2010. Od 1. 1. 2014 může důchodce, který vykonává výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění a jemuž současně ČSSZ vyplácí v plné výši starobní důchod, požádat o zvýšení důchodu vždy, když získá 360 odpracovaných kalendářních dnů. Do 31. 12. 2013 bylo možné žádat o toto zvýšení buď po 2 letech nepřetržité výdělečné činnosti, nebo po jejím skončení. Toto již není vyžadováno, žádat je možné vždy po získání 360 odpracovaných dnů.