GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 7. Října 2013

Povinnost ukládat účetní závěrku do Sbírky listin na Slovensku

Sdílet článek:

Obchodní společnosti jako např. společnost s ručením omezeným a akciová společnost jsou povinné do šesti měsíců po uplynutí účetního období předložit účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Do 30 dní po jejím schválení je jednatel povinen uložit její kopii do Sbírky listin na okresním soudě, která je součástí Obchodního rejstříku. Ukládá se neověřená kopie rozvahy, výkaz zisků a ztrát a přílohy. Pokud účetní závěrku Valná hromada neschválí do tří měsíců od jejího předložení, má společnost povinnost ji uložit (i v její neschválené podobě) do 30 dní od marného uplynutí tříměsíční lhůty. Zodpovědnost za předložení dokladů má osoba jednající jménem společnosti (např. jednatel nebo člen statutárního orgánu).

To znamená, že pokud byla účetní závěrka sestavena k 31. 12. 2012, povinnost pro předložení valné hromadě byla do 30. 6. 2013. Pokud ji valná hromada schválí, vzniká jednateli povinnost uložit kopii uzávěrky do Sbírky listin do 30 dní od tohoto dne. V případě neschválení valnou hromadou je povinnost pro uložení podkladů nejpozději do 31. 10. 2013.

Povinnost předložit účetní závěrku se týká i zahraničních společností, které mají na Slovensku zřízenou organizační složku.

Od 1. 1. 2014 by měl být zřízený tzv. registr účetních závěrek (zkušební verzi najdete na www.registeruz.sk). Pokud Ministerstvo financí tento projekt úspěšně zvládne, účetní závěrky se budou od následujícího roku v registru zveřejňovat automaticky po jejich elektronickém zaslání na finanční úřad, tzn., že už nebude nutné činit dvojitý administrativní úkon – předkládat účetní závěrku zvlášť na Finanční úřad a zvlášť do Sbírky listin.

V případě, že Vás toto téma zaujalo, či máte zájem o pomoc se splněním výše uvedených povinností na Slovensku, neváhejte nás prosím kontaktovat.