GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 27. Listopadu 2015

Povinná výměna informací o daňových rozhodnutích/předběžných cenových dohodách

Sdílet článek:

Rada Ecofin EU se dohodla na změně směrnice EU o administrativní spolupráci zavedením povinné výměny informací ohledně přeshraničních daňových rozhodnutí a předběžných cenových dohodách (APA) vydaných od roku 2012 dále mezi členskými státy EU. Tato výměna nabude účinnosti k roku 2017. Oproti legislativnímu návrhu Evropské komise ze dne 18. března 2015 nebude Komise dostávat stejné informace jako členské státy; bude dostávat pouze informace, které jí umožní monitorovat, zda příslušná výměna skutečně probíhá, a vytvořit bezpečný centrální adresář pro vyměňovaná data.

Tato změna zavedená Radou představuje významné oslabení původního návrhu, neboť nebude Komisi umožňovat posuzování daňových rozhodnutí z hlediska kontroly státní pomoci a monitorování trendů v oblasti postupů při daňových rozhodnutích. Kromě toho bude výměna informací o minulých rozhodnutích pokrývat pouze 5 let a nikoliv 10 let, jak bylo původně navrhováno. Vydaná rozhodnutí a APA pozměněné nebo obnovené v letech 2012 a 2013 musejí být oznámeny pouze tehdy, když byly stále ještě platné dne 1. ledna 2014. V neposlední řadě se pak členské státy dohodly na volitelném vynětí rozhodnutí nebo APA vydaných před dubnem 2016 společnostem s ročním čistým obratem skupiny nepřesahujícím 40 milionů EUR. Daná směrnice bude formálně přijata na jednom z následujících zasedáních Rady.