GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 19. Června 2015

Portugalsko zatraktivňuje své daňové prostředí

Sdílet článek:

Portugalsko přijalo speciální opatření, kterými se snaží přilákat do krajiny zahraniční experty a kvalifikované pracovníky, který se zabývají výzkumnými, vědeckými, uměleckými nebo technickými činnostmi s vysokou přidanou hodnotou (např. auditoři, doktoři, herci, umělci, architekti, apod.). Při splnění stanovených podmínek získají tyto osoby speciální daňový status („non-regular resident“) a nárok na výhodnější daňové podmínky. Pod dobu 10-ti let budou jejich příjmy plynoucí ze zaměstnání nebo samostatné činnosti vykonávané v Portugalsku zdaňovány speciální nižší sazbou 20 %. Zároveň budou příjmy ze zaměstnání, samostatné činnosti a důchody plynoucí ze zahraničí osvobozené v Portugalsku od daně z příjmů, pokud tyto příjmy podléhali zdanění v zahraničí.